Werkgroepen

Eerste Heilige communie 2013

Programma voorbereiding op de eerste Heilige Communie

Onderstaande tijden zijn voor de middaggroep. De tijden voor de avondgroep zijn van 18.30 uur tot 19.45 uur.

Bijeenkomst
Onderwerp bijeenkomst

11.00 uur
H.Hartkerk
Presentatieviering van alle eerste communicanten. De kinderen ontvangen na afloop persoonlijk hun communiemap.
16.15 – 17.30 uur
Kennismakingsbijeenkomst.
16.15 – 17.30 uur
Hoofdstuk 1: Schepping. In deze les gaan de kinderen een adventskransje maken.
11.00 uur
H.Hartkerk
Eucharistieviering 1e Advent met kinderwoorddienst. Tijdens de viering worden de Adventskransjes gezegend.
16.15 – 17.30 uur
Hoofdstuk 2: Jezus & kinderen. In deze les gaan de kinderen een kerststalletje schilderen. Evt. oude kleren aangeven.

Kerstmis. Voor de verschillende vieringen zie de Kerkbode of www.parochieedithstein.nl

11.00 uur
H.Hartkerk
Eucharistieviering met kinderwoorddienst. Driekoningen
11.00 uur
H.Hartkerk
Eucharistieviering met kinderwoorddienst. Doop van de Heer met mogelijk doop.
16.15 – 17.30 uur
Hoofdstuk 3: Doopsel Jezus
20.15 uur
Ouderavond met als thema Gebed en Verzoening.
13.30 uur
14.30
Bezoek aan de kerk De Springplank
Bezoek aan de kerk De Schalm
16.15 – 17.30 uur
Hoofdstuk 4: Bijbel
16.15 – 17.30 uur
Hoofdstuk 5: Vriendschap / zacheus
11.00 uur
H.Hartkerk
Eucharistieviering met kinderwoorddienst. Na afloop ontvangen de kinderen persoonlijk hun kinderbijbel.
20.15 uur
Ouderavond met uitleg Eucharistieviering. Er is een tafel met boeken en communiecadeautjes, die besteld kunnen worden.
16.15 – 17.30 uur
Hoofdstuk 6: Verloren zoon/vergeving
20.15 uur
Ouderavond met uitleg Eucharistieviering. Er is een tafel met boeken en communiecadeautjes, die besteld kunnen worden.
16.15 – 17.30 uur
Hoofdstuk 7: Vrede / hoe het mis ging, met biechtgelegenheid
13.30 – 16.00 uur
Inloopmiddag Palmpaasstokken maken voor alle kinderen van de parochie en mogelijkheid sacrament van verzoening te ontvangen.

Zondag
24-03-2013
11.00 uur
H.Hartkerk
Palmzondag. Eucharistieviering met kinderwoorddienst. De kinderen lopen in de processie met hun zelfgemaakte palmpaasstokken.
Vrijdag
29-03-2013
15.00 u.
H.Hartkerk
Kruiswegviering Goede Vrijdag speciaal voor gezinnen en kinderen. Zo nodig vrij vragen van school.
Zondag
31-03-2013
11.00 uur
H.Hartkerk
Hoogfeest van Pasen. Eucharistieviering met kinderwoorddienst. De kinderen maken tijdens de kinderwoorddienst hun eigen paaskaarsje.
Maandag
08-04-2013
16.15 – 17.30 uur
Hoofdstuk 8 Opwekking dochtertje Jairus
Maandag
15-04-2013
18.30 uur
Liedjes oefenen in de kerk met het hele gezin.
Maandag
22-04-2013
16.15 – 17.30 uur
Hoofdstuk 9: Gods Grootste Geschenk
Maandag
13-05-2013
16.15 – 17.30 uur
Hoofdstuk 10: Emmaüsgangers. Uitleg over de Heilige Communie.

Zondag
19-05-2013
11.00 uur
H.Hartkerk
Pinksteren. Eucharistieviering met kinderwoorddienst..
Maandag
27-05-2013
16.15 – 17.30 uur
Oefenles met prijsuitreiking voor de mooiste werkmappen
Woensdag
29-05-2013
11.00 uur
Oefenen in de kerk met de klas
Zondag
02-06-2013
10.00 uur

Communiefeest

Maandag
17-06-2013
16.15 – 17.30 uur
Hoofdstuk 11 met quiz
Zondag
23-06-2013
11.00 uur
H.Hartkerk
Dankviering met kinderwoorddienst.
Na afloop traktatie in het kerkzaaltje en ophalen bestelde foto’s

Indien uw kind niet in de gelegenheid is om de bijeenkomst bij te wonen, wilt u dan s.v.p. bij een van de leden van de werkgroep afmelden.
Wij willen de bijeenkomsten graag op tijd beginnen en verzoeken u om er voor te zorgen, dat uw kind 5 minuten voor aanvangstijd binnen is.

De thema’s die we tijdens de bijenkomsten met de kinderen behandelen, worden ook gevierd in de zondagse Eucharistieviering. Daarom is het fijn voor uw kind, wanneer u met uw gezin zovel mogelijk deelneemt aan de zondagse viering. Zo kan uw kind ook daar langzamerhand ingroeien en zijn/haar plekje vinden.
In de H.Hartkerk is iedere zondag tijdens de H. Mis van 11.00 uur een kinderwoorddienst. Dan wordt tijdens het eerste gedeelte van de viering aan de kinderen op hun niveau het evangelie verteld. De kinderwoorddienst wordt gehouden in het zaaltje voorin de kerk. Er zijn ook speciale vieringen waar uw kind en uw gezin zeker bij verwacht worden. Deze staan in bovenstaand schema (in geel) vermeld.

Comments (0)