Vormselcatechese

vormsel2

Vormselcatechese


Vormsel 2017

Zaterdag 3 juni was het dan eindelijk zover. Na een uitgebreide en intensieve voorbereiding kwamen onze 21 Vormelingen naar de H. Hartkerk. Prachtig aangekleed en nog een beetje gespannen gingen ze eerst op de foto. Alleen of met het hele gezin. Daarna in processie met Mgr. Schröder, pastoor Mesch, kapelaan James en diaken Van Grinsven door de kerk met hun doopkaars in de hand. Inmiddels stond het gilde Sint Barbara en St. Sebastiaan voor de deur van de kerk. Het gilde had haar gildebroeder Christaan Dankers, één van de vormelingen, thuis opgehaald. Voorafgegaan door het gilde ging de hele processie door het middenpad naar het priesterkoor. Iedereen was er klaar voor. Vaders, moeders, broertjes, zusjes, oma’s en opa’s, ze waren er allemaal bij en ook veel ‘gewone’ parochianen.

De liedjes werden door de Vormelingen prachtig gezongen onder leiding van Jeanneke van de Ven en met Theo de Wijs op het orgel. Het eerste liedje werd op de saxofoon begeleid door Bram Cox, ook een vormeling. Ook Noor Bouma en Loes Swinkels, begeleid door haar oom Coen,  hadden een mooie muzikale bijdrage tijdens de viering. De lezers, Eline Ouwens, David van Hoek, Olivier Kraan, Gigi van Hooft en Tim van der Bruggen hebben het ook heel goed  gedaan. Evenals de ouders Marian van den Broek en Sacha Kraanen.

Na het dankwoord , namens alle ouders uitgesproken door Paula Beekhuizen, overhandigde haar zoon Cas een herinnering aan deze Vormselviering aan de priesters en diaken.

Tijdens de viering werd er goed meegebeden en vooral goed geluisterd naar de woorden die Mgr. Schröder speciaal naar de Vormelingen uitsprak. Hij vertelde hoe speciaal het is juist met Pinksteren gevormd te worden. De komst van de Heilige Geest gaf de leerlingen van Jezus extra kracht en moed om het geloof te verspreiden. Dat geldt ook voor de vormelingen die door dit Sacrament de kracht en de energie van de Heilige Geest krijgen om door te gaan.

Na het slotlied ging iedereen naar buiten waar het gilde aan alle Vormelingen een vendelgroet bracht.

Het was een feestelijke en indrukwekkende viering!

Op zaterdag 11 maart doen we mee aan de themadag ‘Power of Fire’ die door ons bisdom wordt georganiseerd voor alle Vormelingen van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.
Het Vormsel 2017 zal worden toegediend door Mgr. drs. J.B.F. Schröder op zaterdag 3 juni 2017 in de eucharistieviering om 17.00 uur in de
H. Hartkerk.

Comments (0)