Tarieven Vught

Tarieven in de Parochie Edith Stein  met ingang van 1 januari 2017

Bedragen zijn in Euro’s

Misintenties10,00
Huwelijk parochiaan
370,00
jubileum
Extra:
Strooien huwelijk
Huwelijk/jubileum op zaterdag


30,00
30,00
Uitvaartdienst
(incl. absoute)
450,00
Assistentie crematorium
Assistentie urnenmuur
eigen kerkhof
250,00

55,00

De tarieven voor speciale diensten en het ter beschikking stellen van gebouwen worden vastgesteld door het kerkbestuur.

Vught, 20 oktober 2016
Het Kerkbestuur

Comments (0)