Rouwbegeleiding

rouwbegeleiding

ONTMOETINGSGROEP VOOR NABESTAANDEN

Aan rouwende mensen wordt de gelegenheid geboden om in een groep van ongeveer 8 personen te praten over hun verlieservaring. Zo kunnen zij hun gevoelens en ervaringen delen met elkaar. Door het gesprek, en vooral ook door de herkenning, doen mensen veel kracht op om weer inhoud te geven aan hun leven. Het lotgenotencontact wordt beleefd als een grote onderlinge steun. Als begeleiders willen wij een veilige en vertrouwelijke sfeer creëren in de groep, waarin iedereen zijn verhaal kwijt kan.

Waarom een ontmoetingsgroep?
Uit ervaringen blijkt dat nabestaanden korte tijd na het overlijden van hun dierbare over het algemeen voldoende aandacht krijgen van familie, vrienden en kennissen. Na verloop van tijd echter kan deze aandacht verminderen. U als betrokkene kunt dan nog steeds met gevoelens van verdriet, onmacht, onbegrip en eenzaamheid rondlopen.
Er kunnen nog allerlei vragen bij u leven:
– Waarom moest mij dit overkomen?
– Hoe moet ik alleen verder?
en nog meer vragen van praktische aard.
Wanneer u zich in het voorgaande herkent en behoefte heeft om te praten met mensen die ook een dierbare hebben verloren, is deze ontmoetingsgroep misschien iets voor u. Het verdriet en de pijn is voor ieder herkenbaar. Men kan er met elkaar over praten. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden om het verdriet een plaats te geven. Wellicht vindt ook u bemoediging en steun bij zo’n groep.
De ontmoetingsgroepen bestaan uit ongeveer 8 personen en 2 begeleiders.
Deelname aan een groep is niet aan leeftijd gebonden, noch aan kerkelijke gezindheid.
Aantal bijeenkomsten: ca. 8.
De bijeenkomsten worden voorafgegaan door een informatiebijeenkomst of –indien gewenst- door een persoonlijk kennismakingsgesprek.
Er zullen meerdere keren per jaar zowel middag- als avondgroepen worden georganiseerd.
Aan de deelnemers zal een kleine vergoeding worden gevraagd.

Comments (0)