Doopwerkgroep

doopsel

Kinderdoop

Gedoopt worden is binnengebracht worden in het geheim van Gods mensenliefde.
Wie Gods liefde ervaart zal zelf liefhebben.
De parochie is dankbaar voor ieder kind dat gedoopt wordt en besteedt daarom graag een avond aandacht aan de voorbereiding.
We hopen vooral dat de diepe betekenis van de doop voor de ouders tot verrijking van hun geloof zal leiden.
Pastoor Martien Mesch
Kapelaan James Joseph

Het verloop van de voorbereiding

De doelstelling van de doopwerkgroep is om ouderparen voor te bereiden op de doopviering van hun kindje(s).
Met een gemiddelde van 1x per maand wordt er een avond gepland waarvoor BEIDE ouders worden uitgenodigd die in de daarop volgende periode hun kindje(s) willen laten dopen.

De avond start rond 20.00 en duurt ongeveer 2 uur. Onder het genot van een kopje koffie en thee wordt een vaststaand programma toegelicht.
De avond begint met een korte onderlinge kennismaking. Deze kennismaking staat vooral in het teken van de naamgeving van de dopelingen: hoe is men tot de keuze van de naamgeving gekomen. Hierna zal één van de priesters voor de ouders een korte inleiding houden, waarna de vrijwilligers van de doopwerkgroep de gehele doopviering zullen toelichten. Een doopplechtigheid is immers een liturgische viering en er wordt dus vooral achtergrond informatie gegeven over de symbolen en gebruiken tijdens de doopviering.
Er wordt gestreefd om de avond in een persoonlijke en gemoedelijke sfeer te laten verlopen waarbij er alle aandacht en tijd is voor vragen / onduidelijkheden die bij de ouders leven.
Alle vrijwilligers van de doopwerkgroep hebben een korte training gevolgd, die door kadermedewerkers van het bisdom ’s Hertogenbosch wordt georganiseerd.

Vergaderen Doopwerkgroep

De doopwerkgroep vergadert 2 maal per jaar. Dit is een gezellig samenzijn van alle doopwerkgroepleden en pastoor Martien Mesch waarbij ook relevante onderwerpen met betrekking tot de doopvieringen worden besproken. Indien u interesse heeft om deel te nemen in de doopwerkgroep neem dan contact op met Marie-Louise Tabbers, contactpersoon van de werkgroep.

E-mailadres: mltabbers@home.nl

doop2

Als u uw kind wilt laten dopen

Indien u uw kindje(s) wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met de parochie Edith Stein.

Voor de H. Hartkerk dinsdag- tot vrijdagmorgen van 09.00 uur – 12.00 uur.
Tel. 073-6561401 (Pastoor M. Mesch).

Voor de Paulus en St. Janskerk dinsdag- tot vrijdagmorgen van 09.00 uur – 12.00 uur
Tel. 073-6110369 (Kapelaan J. Joseph).

Dan kunt u een datum afspreken voor de doop van uw kindje(s) en aan welke doopvoorbereidingsavond u deelneemt.

doopboekje standaard apr 2009
Aandachtspunten doop

doophandboek uitleg versie april 2009
final doophandboek voorbeelden apr09

inschrijfformulier-voor-doopboek
inschrijfformulier voor doopboek

U mag zelf beslissen of u het boekje van de kerk (voldoende boekjes beschikbaar) tijdens de doopviering wilt gebruiken of zelf een boekje samenstelt.
Wanneer u besluit zelf een boekje samen te stellen, kunt u voor de lay-out gebruik maken van de elektronische versie van het doopliturgieboekje van de parochie en van voorbeelden van mogelijke teksten. Deze zijn beiden hierboven te downloaden.

De doopviering is een liturgische dienst en daar horen een aantal vaste elementen bij waar u bij het samen stellen van uw eigen boekje rekening mee moet houden. Alle paragraven die in dit document (de voorbeeld teksten) aan de orde komen moeten minimaal terugkomen.
Vóór de vermenigvuldiging van het boekje altijd het concept boekje aan de pastoor e-mailen (parochieedithstein@planet.nl); dan kan de pastoor kijken of alle elementen er in zitten en of er eventuele aanvulling nodig zijn. De pastoor reageert dan ook per e-mail en neemt alleen indien nodig telefonisch contact met u op. U bent zelf verantwoordelijk dat er voldoende exemplaren van uw doopboekje aanwezig zijn.

Indien u dat wenst is er eigen inbreng van de ouders mogelijk op de volgende onderdelen
muziek tijdens de dienst (geen cd, eventueel zelf voor life muziek zorgen, max. 3 liedjes, vaak aansluitend volgende doop)
de ontvangst / naamgeving
inleiding bij Dienst van het woord
voorbeden
inleiding bij de Viering van het doopsel
Overreiking van de doopkaars
Gebed des Heren bij de slotritus
Op de dag van de doop zelf meebrengen:
evt. uw huwelijksboekje
evt. uw trouwkaars
evt. de boekjes die u zelf heeft gemaakt
evt. eigen doopkleed (let wel, dit is niet hetzelfde als een doopjurk).

Comments (0)