Naamgeving parochie

header_es naam parochie

Waarom Edith Stein als naam voor de parochie?

Op 1 januari 2003 ontstond door fusie van de parochie Vught Noord en Vught Zuid, de parochie Edith Stein te Vught en Cromvoirt.
Daar gingen eerdere fusies aan vooraf. De parochie Vught Noord was een fusie tussen de vroegere parochies St. Petrus, H. Hart, Maria Middelares aller Genaden en H. Lambertus ( Cromvoirt).
De parochie Vught Zuid was een fusie tussen de parochie Paulus en Antonius en de parochie St. Jan.
De vraag was; “hoe noemen we de nieuwe gefuseerde parochie? “Zuid” en “Noord” konden vervallen en het zou “parochie Vught” kunnen worden. Dezelfde ontwikkeling hebben we gezien bij b.v. de basisscholen in Vught. In het verleden waren er de vertrouwde namen zoals Theresiaschool, Aloysiusschool. Dat werd de Schalm. En de Liduinaschool en de Willibrordusschool werd Brede school de Wieken.
We wennen er vlug aan. Het zijn inmiddels vertrouwde namen. Toch is dat niet altijd zo. Het Grootziekengasthuis werd met het Willem Alexander ziekenhuis en het Carolus ziekenhuis het Jeroen Bosch ziekenhuis. Maar in de volksmond blijven mensen spreken over “het Groot” of “het Carolus”.

Het is jammer dat de oude namen veranderd werden. Ze stonden voor een programma. Aloysius stond voor de oprechtheid van een kind. Theresia voor de waarden van gebed en bezinning. In onze tijd weten we weer dat we dat alles eigenlijk niet kunnen missen.

Als parochiegemeenschap konden we bij de fusie geen genoegen nemen met een puur functionele aanduiding. De naam “Parochie Vught” zou slechts een geografische aanduiding betekenen.

Na aan de parochianen de mogelijkheid gegeven te hebben om een naam voor te stellen werd uiteindelijk gekozen voor “Edith Stein “.
Wie zij was leest u elders op de website.

De keuze werd in 2003 met een aantal redenen gemotiveerd:

Een vrouw als patrones: we benadrukken de rol van vrouwen in de belangrijke taak van geloofsoverdracht.
Een Joodse vrouw: we geven aan hoezeer het christendom geworteld is in de geschiedenis van Israël als volk van Gods verbond.
Een geleerde: haar schriftelijke werken kunnen ons als geloofsgemeenschap inspireren.
Slachtoffer van terreur en onverdraagzaamheid: velen werden in kamp Vught en vanuit kamp Vught in de verschrikkelijke jaren van het nazischrikbewind het slachtoffer van haat en geweld. Onder hen een massa Joodse kinderen. Juist in Vught mogen en kunnen we hen nooit vergeten.

Als geloofsgemeenschap willen we ook nu een krachtig getuigenis afleggen tegen geweld en discriminatie in welke vorm ook.

De namen van de kerken bleven behouden!
Helaas moesten we door verschillende omstandigheden twee kerken sluiten. De Maria Middelares aller Genadenkerk en de Petruskerk werden aan de eredienst onttrokken en krijgen een nieuwe bestemming.
De H. Hartkerk, de Paulus en St. Janskerk en de Lambertuskerk ( Cromvoirt ) behielden hun vertrouwde namen en gingen mee de toekomst in van de Parochie Edith Stein

Comments (0)